Saame


Saamenmaa, Sápmi levittäytyy neljän valtion alueelle. Saamelaiskieliä on yhteensä kahdeksan, joista Kuolan niemimaalla Venäjällä puhutaan kiltinän- ja koltansaamea, Pohjois-Suomessa inarin-, koltan- ja pohjoissaamea, sekä Norjassa ja Ruotsissa pohjois- ja eteläsaamea sekä luulajansaamea. Lisäksi Ruotsissa on kourallinen uumajan- ja piitimensaamen puhujia. Kiltinänsaamea kirjoitetaan kyrillisin kirjaimin. Saamelaiskielten puhujia on yhteensä 30 000-40 000. Kaikki saamen kielet ovat uhanalaisia. Kullakin maalla on oma saamelaisedustus, jonka tavoitteena on tukea ja säilyttää saamen kieliä. Pohjoismaissa saamen kielillä on paikallisesti virallinen asema. Venäjällä saamenkielellä ei ole virallista asemaa, ja vain harvat saamelaisista puhuvat enää äidinkieltään.
Olemme järjestäneet sarjakuvatyöpajoja saamenkielisille osallistujille vuosien 2017-18 aikana Luujärvellä, Jonassa ja Loparskajassa Murmanskin alueella, Kaarasjoella Norjassa sekä Inarissa Suomen puolella. Työpajoissamme on piirretty sarjakuvia viidellä eri saamen kielellä.
Kuolan saamelaisradio
https://kolasapmi.com/
Saamelaisalueen koulutuskeskus
http://www.sogsakk.fi
Kulttuuriasema Beassi
http://www.beassi.org/
Sámi Nisson Forum:
http://www.saminissonforum.org/