Hanti


Hantin kielen puhujia on noin 10 000. He asuvat Hanti-Mansiassa, Jamalin Nenetsiassa ja Tomskin alueella Siperiassa. Hantin kielellä ei ole Venäjällä virallista asemaa. Kieli jakautuu kolmeen päämurteeseen, jotka ovat kazym, šuryškar ja surgut. Hantiksi julkaistaan muunmuassa kirjoja, lasten julkaisuja ja Hanti-Jasang-sanomalehteä. Olemme järjestäneet hantin kielisille osallistujille kolme työpajaa vuosina 2016-17. Pian työpajojen jälkeen paikalliset yhteistyökumppanimme Kazymin etnografiselta museolta ja Numsang Joh-kulttuurileiriltä alkoivat järjestää alueella omia sarjakuvatyöpajoja ja -näyttelyitä. He myös painattivat sarjakuvapostikortteja ja olivat mukana ‘Jugran mytologia’-aiheisessa lasten sarjakuvakilpailussa. Venäjänkielinen paikallislehti Belojarskije Vesti on julkaissut työpajoissa piirrettyjä hantinkielisiä sarjakuvia.
Khanty- yasang newspaper
http://www.khanty-yasang.ru/
Numsang Yokh
https://vk.com/club31170279